Zeronaut

Footprint-shrinked paper ?

Zeronaut
 
Footprint-shrinked paper ?
 
KLANT/CLIENT: Zeronaut.be, april 2013
 
Zeronaut.be, een blog ter ere van de duurzame revolutie, vroeg Gazeuse om gedrukte kaarten.
 
Een eerste reflex is om gerecycleerd papier te gebruiken. Maar is dat duurzaam genoeg...? Tenslotte kent gerecycleerd papier ook zijn cyclus van diverse transporten, fabricage, stockage / levering.
Dus kozen we in plaats om het papier onmiddellijk te recycleren aan de bron: een oud boek.
 
De Kroniek van de 20ste Eeuw leek ons hiervoor het meest geschikt. Immers de gewoontes van onze maatschappij om een (te) belastende voetafdruk te hebben zijn gemaakt in de 20ste eeuw, en we weten allemaal welke uitdagingen we hebben in de 21ste eeuw.
 
Zeronaut.be: Kroniek van de 21ste eeuw. Met dank aan papier van de 20ste eeuw.
________
 
Zeronaut.be, a blog in honour of the sustainable revolution asked Gazeuse for printwork.
 
A first reflex would be to use recycled paper. But is that sustainable enough? Because even recycled paper has a cyclus of transport, manufacturing, stock, delivery,...
We opted instead to recycle paper directly at it's source: an old book.
 
The Chronicle of the 20ste Century seemed our best option. After all, our huge footprint-society was born in the 20st century, and we all know we have to stop in this 21st century.
 
Zeronaut.be: Chronicle of the 21ste century. With a little thanks to 20st century paper.
 
 
Stap 1: Kaft verwijderen
 
Step 1 : Remove cover
Stap 2: alle lijm- en bindresten van het boekblok verwijderen.
 
Step 2: remove glue & stiching.
Stap 3: controleer dikte en afmetingen papier
 
Step 3: controlling the paper. Thickness, exact size,...
Stap 4: Witte dekkende off-set inkt
 
Step 4: White covering off-set ink.
Stap 5: Eerste vellen gaan in de drukpers.
 
Step 5. Feeding the printer with first sheets.
Stap 6: Eerste resultaten zijn NIET goed. Het witte vlak is niet dekkend genoeg + het rood verbleekt teveel door de natte witte inkt.
 
Step 6: First results are NOT good. White is not covering enough + red ink turns pale when printed on top of wet white ink.
Stap 7&8: Twee doorgangen met enkel wit.
 
Step 7&8: White is printed two times.
Interludium: een blije klant / a happy client.
Stap 9: Derde doorgang is perfect wat we willen. De transparatie met de teksten over de 20ste eeuw moet immers behouden blijven.
 
Step 9: Third run white is perfect and the transparancy with the text and pictures from the 20st century is still there.
Stap 10: De witte vlakken hebben enkele dagen gedroogd. (Experimenten kan je niet rushen). Tijd om het rood op te drukken.
 
Step 10: White ink is dry after 48 hours (hey, keeping your footprint low is a no-rush job). Time to print the red ink.
Stap 11: Na snijden, kappen en vouwen.
 
Step 11: After cutting, embossing and folding.
1 book = 1200 cards
Back to Top